HA Cover Photo חדש לאתר

משרדו של  עו"ד ד"ר הלל אביחי עוסק בייצוג  דפנסיבי של סכסוכי גירושין, תביעות לשון הרע ותלונות שווא,  עריכת הסכמי זוגיות, עריכת צוואות וגישור וייצוג משפטי .
המשרד שם לו למטרה לייצג בן/בת זוג אשר כנגדם נפתחו הליכים יזומים בבית משפט או בבית הדין הרבני.

הגנה היא ההתקפה הטובה ביותר:

המשרד  מאמץ את גישת "ההגנה האקטיבית" קרי: ערעור יסודות תביעת הגירושין של הצד שכנגד. הנסיון מוכיח כי לא אחת המקדים לפתוח בהליכי פירוק התא המשפחתי, חשוף להשלכות אישיות, כלכליות ורגשיות אשר ספק אם נלקחו בחשבון טרם ההחלטה לנקוט במהלך חד-צדדי  של פתיחת חזית משפטית.  

לחילופין, מוצע לצדדים  מסלול  יישוב מחלוקות באמצעות הליך גישור אשר תכליתו:  הסכם גירושין  בונה-עתיד, תוך מיזעור השימוש בהליכים משפטיים הגוזלים משאבים כלכליים, רגשיים ונפשיים.

שרותי המשרד כוללים:

  • יצוג   בבית משפט ובבית דין רבני

  • הסכמי זוגיות, קדם-נישואין וממון

  • הסכם גירושין בהליך גישור

  • תלונות שווא במשפחה

  • ליטיגציה עסקית

  • ירושות וצוואות

  • לשון הרע 

המשרד מחויב להגינות, שקיפות והתנהלות מקצועית תוך אימוץ גישת הדיפלומטיה האסרטיבית על  פני מלחמת הכל-בכל משפטית.

גם כאשר מתעורר הצורך להביא את הסכסוך לפתחו של בית המשפט, הרי שהשאיפה הינה לסיים את המחלוקת  בזמן הקצר ביותר, בד בבד עם הקפדה על שמירת האינטרסים שלך, הלקוח.

ככלות הכל, נאמנות ומחויבות המשרד הינה, בראש ובראשונה- לך!

עו"ד  ד"ר הלל אביחי
טלפון: 08-6526508
נייד: 052-9770470
אלול 9, מודיעין 7176410

Ph.D.-International Relations  -יחסים בינלאומיים(2007)