ECR – גישור הסכמי חוץ-משפטי

logo3

המרכז לגישור הסכמי   נועד לשמש כתובת  לעריכת הסכם גירושין באמצעות הליך גישור.

המרכז מציע מסלול עוקף בית משפט, וזאת לנוכח ההשלכות המשפטיות, הרגשיות והכלכליות הצפויות מקיום התדיינות משפטית מתישה אשר בלא מעט מקרים, תוצאותיה עשויות להיות הרסניות לצדדים לסכסוך.

תהליך הגישור ההסכמי הינו צופה פני עתיד, ומשכך נועד לבסס הסכמה בהווה בד בבד עם הבטחת אופק עתידי  המאפשר לצדדים להביט אל עבר מחר חדש ללא השארת אדמה חרוכה .

מעצם אופיו של מסלול הסכמי חוץ- משפטי, הרי שנכונות הצדדים לנסות הליך גישור זה משמעו: מתן אוטונומיה מוחלטת לצדדים להחליט על אופן ההליך, נושאי הליבה וההסכמות המתקבלות  ללא מעורבות צד שלישי .

בהליך הגישור כלל ההיבטים הקשורים בסיום קשר הזוגיות "נמצאים על השולחן": חלוקת רכוש,הסדרי משמורת, מזונות, נכסי קריירה,הבטחת ערוצי תקשורת עתידיים ומעל לכל- סיום קשר הזוגיות  בכבוד ובהבנה הדדית כי  המחר תלוי במידה רבה בדרך בה סיימנו את יום האתמול…

עם גיבוש הסכמות ומיקסום התועלות ההדדיות המתקבלות מהליך ה- ECR, מובא הסכם הגישור לאישורו של בית המשפט  ו/או בית הדין ובכך מקבל ההסכם  תוקף פורמלי  והלכתי המגדיר חובות מחד אך מעניק גם זכויות, מאידך. מכאן דרככם סלולה להתחלה חדשה.

אין חכם כבעל נסיון:

בראש ECR  עומד ד"ר הלל אביחי (Ph.D-International Relations), עורך-דין ומגשר בתחום מעמד אישי/דיני משפחה, מרצה ומנחה סדנאות בקבלת החלטות ותורת המשחקים. נסיון משפטי בשילוב מושכל של נסיון אישי, מבטיחים מעבר לתוצאה הסופית, גם יכולת הקשבה, הזדהות, הבנה, רגישות ומעל לכל-תבונה אנושית. ככלות הכל, אין מדובר רק בפרוצדורה משפטית מחייבת הכרוכה בסיום קשר הזוגיות, אלא גם בסיפור אישי ובמטען רגשי לא מבוטל. ככלות הכל, מי שלא חווה זאת בעצמו, לעולם לא יבין את זולתו, ואין חכם כבעל נסיון… 

יתרונותECR –  גישור הסכמי חוץ-משפטי:

  • וולונטריות: נכונות הצדדים להליך הינה תוצאה של הכרה בסיכוי להצלחה מול הסיכון המינימלי (אם בכלל) הכרוך באימוץ מסלול  ECR. לכל אחד מהצדדים אוטונומיה מלאה  אם להתמיד בהליך או לפרוש ממנו, וזאת ללא כל סנקציות משפטיות .
  • חסיון: על כלל הנאמר בהליך חל חסיון מוחלט. לא ניתן לעשות שימוש משפטי עתידי בתוכן הנושאים שהועלו.
  • בונה עתיד: מסלול ה- ECR מאפשר לצדדים להגדיר את רצונותיהם ושאיפותיהם ביום שאחרי, שכן התובנות וההסכמות מוגדרות בין הצדדים ללא מעורבות בית משפט
  • הכל שאלה של כסף: מסלול ה- ECR מבטיח חסכון מוכח, לעיתים של עשרות ומאות אלפי שקלים בהשוואה למסלול התדיינות מתישה בבתי משפט.
  • דלת פתוחה: הליך ה-  ECR נועד לאפשר קיום ערוץ תקשורת עתידי על פני השארת אדמה חרוכה, וזאת, בין היתר, לשם הבטחת מיזעור פגיעה בצדדים שלישיים
  • לב שלם VS שברון לב: הליך ה-ECR  נועד למזער ככל הניתן את הפגיעות הנפשית  הכרוכה במלחמת הכל בכל המתקיימת בבית המשפט.
  • מיידיות: הליך ה- ECR  יכול להתקיים באופן מיידי בהחלטת הצדדים ללא פרוצדורות משפטיות.
  • תוצאות: הליך הגישור הוכח  כמודל לישוב סכסוכים אפקטיבי, במגוון רחב של תחומים ובכלל זה: קונפליקטים בין-אישיים  ועסקיים,  מקומיים וגלובליים.

אל תתפשרו… התגשרו!!!!

עו"ד  ד"ר הלל אביחי
טלפון: 08-6526508
נייד: 052-9770470
אלול 9, מודיעין 7176410

Ph.D.-International Relations*יחסים בינלאומיים